Uiteindelijk is De Drie Haringen in 2014 verkocht aan de bekende Deventer-Londense miljonair en beurshandelaar Adriaan de Mol van Otterloo. Deze schakelde toparchitecten Piet Hein Eek en Iggie Dekkers in voor een verbouwing en restauratie. Zij veroorzaakten de nodige opschudding bij de Deventer monumentencommissie en andere kritische partijen, al werden op de lange termijn wel de benodigde vergunningen binnengehaald.

De meeste kritiek richtte zich op de plannen voor een grote vide met veel staal en glas. Deze aanzienlijke wijziging in het aangezicht van het pand in Renaissance stijl kreeg op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doorgang van het Deventer college van B & W. Men vond immers dat het pand hierdoor een betere gebruiksbestemming zou krijgen en de monumentale waarde hierdoor werd vergroot.

De bedoeling van eigenaar Adriaan de Mol van Otterloo was om er huisvesting te bieden aan startende ondernemers, met horeca op de begane grond. Begin 2017 stond het complex enige tijd in de steigers en zijn er enkele noodreparaties verricht, maar daarna bleef het stil.