Bouwexperts meenden dat renovatie noodzakelijk was om de cultuurhistorische waarde te behouden van dit bekende zestiende-eeuwse koopmanshuis. Behalve De Drie Haringen zelf is de renovatie ook van toepassing op het buurpand van nummer 53. Dit is het pand ‘De Rode Leeuw’, tevens bekend als ‘De Bakkerij’, waarvan een doorbraak naar dit pand bestaat. Tot aan de leegstand waren hier onder meer de bakkerijen van de familiebedrijven Broekhuizen en Ten Hoopen.

Hoewel het monument in verval was, bleef de unieke status intact. Zo kreeg het pand in 2011 een groot nieuw uithangbord in een passende Renaissance stijl, naar ontwerp van de bekende Deventer kunstenares Evelien Verkerk. In datzelfde jaar deelde de KLM 1 miljoen met jenever gevulde porseleinen replica’s uit van De Drie Haringen aan passagiers in de business class. Naar aanleiding daarvan maakte de KLM dit promotiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=YFoM_SaurNA

De legende rondom het Deventer monument bleef daarna voortleven, want PostNL plaatste in 2012 dit bekende historische pand op een postzegel. Een jaar later werd een door Rotary Deventer gefinancierde bronzen plaquette onthuld van De Drie Haringen, gemaakt door de Duitse kunstenaar Egbert Broerken.